Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100319
N
Prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky

Detail služby

100319
prach z dymových plynov obsahujúci nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

Špecifikácie služby