Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100318
O
Odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17

Detail služby

100318
odpady obsahujúce uhlík z výroby anód iné ako uvedené v 10 03 17
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

Špecifikácie služby