Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100317
N
Odpady obsahujúce decht z výroby anód

Detail služby

100317
odpady obsahujúce decht z výroby anód
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

Špecifikácie služby