Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100308
N
Soľné trosky z druhého tavenia

Detail služby

100308
soľné trosky z druhého tavenia
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z TERMICKEJ METALURGIE HLINÍKA

Špecifikácie služby