Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100214
O
Kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13

Detail služby

100214
kaly a filtračné koláče z čistenia plynov iné ako uvedené v 10 02 13
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby