Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100213
N
Kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

100213
kaly a filtračné koláče z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby