Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100212
O
Odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11

Detail služby

100212
odpady z úpravy chladiacej vody iné ako uvedené v 10 02 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby