Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100211
N
Odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej

Detail služby

100211
odpady z úpravy chladiacej vody obsahujúce olej
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby