Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100208
O
Tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07

Detail služby

100208
tuhé odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 02 07
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby