Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100207
N
Tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

100207
tuhé odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY ZO ŽELEZIARSKEHO A OCELIARSKEHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby