Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100199
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

100199
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby