Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100126
O
Odpady z úpravy chladiacej vody

Detail služby

100126
odpady z úpravy chladiacej vody
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby