Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100125
O
Odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne

Detail služby

100125
odpady zo skladovania a úpravy paliva pre uhoľné elektrárne
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby