Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100124
O
Piesky z fluidnej vrstvy

Detail služby

100124
piesky z fluidnej vrstvy
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby