Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100123
O
Vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22

Detail služby

100123
vodné kaly z čistenia kotlov iné ako uvedené v 10 01 22
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby