Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100122
N
Vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

100122
vodné kaly z čistenia kotlov obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby