Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100121
O
Kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20

Detail služby

100121
kaly zo spracovania kvapalného odpadu v mieste jeho vzniku iné ako uvedené v 10 01 20
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby