Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100119
O
Odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18

Detail služby

100119
odpady z čistenia plynu iné ako uvedené v 10 01 05, 10 01 07 a 10 01 18
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby