Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100118
N
Odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

100118
odpady z čistenia plynu obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby