Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100117
O
Popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16

Detail služby

100117
popolček zo spoluspaľovania odpadov iný ako uvedený v 10 01 16
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby