Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100115
O
Popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14

Detail služby

100115
popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov iné ako uvedené v 10 01 14
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby