Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100114
N
Popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov nebezpečné látky

Detail služby

100114
popol, škvara a prach z kotlov zo spoluspaľovania odpadov nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby