Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100113
N
Popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo

Detail služby

100113
popolček z emulgovaných uhľovodíkov použitých ako palivo
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby