Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100107
O
Reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu

Detail služby

100107
reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika vo forme kalu
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby