Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100106
O
Popol z neošetreného dreva

Detail služby

100106
popol z neošetreného dreva
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby