Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100105
O
Tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika

Detail služby

100105
tuhé reakčné splodiny z odsírovania dymových plynov na báze vápnika
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby