Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100104
N
Popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja

Detail služby

100104
popolček a prach z kotlov zo spaľovania oleja
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby