Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100102
O
Popolček z uhlia

Detail služby

100102
popolček z uhlia
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby