Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
100101
O
Popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04

Detail služby

100101
popol, škvara a prach z kotlov okrem prachu z kotlov uvedeného v 10 01 04
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z ELEKTRÁRNÍ A INÝCH SPAĽOVACÍCH ZARIADENÍ OKREM 19

Špecifikácie služby