Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
090113
N
Vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06

Detail služby

090113
vodný kvapalný odpad z regenerácie striebra v mieste regenerácie iný ako uvedený v 09 01 06
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby