Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
090112
O
Fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11

Detail služby

090112
fotoaparáty na jedno použitie s batériami iné ako uvedené v 09 01 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby