Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
090111
N
Fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03

Detail služby

090111
fotoaparáty na jedno použitie s batériami zaradenými do 16 06 01, 16 06 02 alebo 16 06 03
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby