Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
090106
N
Odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro

Detail služby

090106
odpady zo spracovania fotografických odpadov v mieste ich vzniku obsahujúce striebro
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z FOTOGRAFICKÉHO PRIEMYSLU

Špecifikácie služby