Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080499
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

080499
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov| ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV VRÁTANE VOD

Špecifikácie služby