Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080417
N
Živičný olej

Detail služby

080417
živičný olej
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV VRÁTANE VOD

Špecifikácie služby