Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080414
O
Vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13

Detail služby

080414
vodné kaly obsahujúce lepidlá alebo tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 13
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV VRÁTANE VOD

Špecifikácie služby