Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080412
O
Kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11

Detail služby

080412
kaly z lepidiel a tesniacich materiálov iné ako uvedené v 08 04 11
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV VRÁTANE VOD

Špecifikácie služby