Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080410
O
Odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09

Detail služby

080410
odpadové lepidlá a tesniace materiály iné ako uvedené v 08 04 09
Katalóg odpadov|Ostatné odpady| ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV VRÁTANE VOD

Špecifikácie služby