Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080409
N
Odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky

Detail služby

080409
odpadové lepidlá a tesniace materiály obsahujúce organické rozpúšťadlá alebo iné nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady| ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA LEPIDIEL A TESNIACICH MATERIÁLOV VRÁTANE VOD

Špecifikácie služby