Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080319
N
Disperzný olej

Detail služby

080319
disperzný olej
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TLAČIARENSKÝCH FARIEB

Špecifikácie služby