Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080317
N
Odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky

Detail služby

080317
odpadový toner do tlačiarne obsahujúci nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TLAČIARENSKÝCH FARIEB

Špecifikácie služby