Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080316
N
Odpadové leptavé roztoky

Detail služby

080316
odpadové leptavé roztoky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TLAČIARENSKÝCH FARIEB

Špecifikácie služby