Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080315
O
Kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14

Detail služby

080315
kaly z tlačiarenskej farby iné ako uvedené v 08 03 14
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TLAČIARENSKÝCH FARIEB

Špecifikácie služby