Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080314
N
Kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky

Detail služby

080314
kaly z tlačiarenskej farby obsahujúce nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TLAČIARENSKÝCH FARIEB

Špecifikácie služby