Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080313
O
Odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12

Detail služby

080313
odpadová tlačiarenská farba iná ako uvedená v 08 03 12
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TLAČIARENSKÝCH FARIEB

Špecifikácie služby