Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080312
N
Odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky

Detail služby

080312
odpadová tlačiarenská farba obsahujúca nebezpečné látky
Katalóg odpadov|Nebezpečné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TLAČIARENSKÝCH FARIEB

Špecifikácie služby