Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080307
O
Vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu

Detail služby

080307
vodné kaly obsahujúce tlačiarenskú farbu
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA TLAČIARENSKÝCH FARIEB

Špecifikácie služby