Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080299
Odpady inak nešpecifikované

Detail služby

080299
odpady inak nešpecifikované
Katalóg odpadov|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT VRÁTANE KERAMICKÝCH MAT

Špecifikácie služby