Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080203
O
Vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály

Detail služby

080203
vodné suspenzie obsahujúce keramické materiály
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT VRÁTANE KERAMICKÝCH MAT

Špecifikácie služby