Späť na výpis

Špecifikácie služby

Kód
N/O
Názov položky
080202
O
Vodné kaly obsahujúce keramické materiály

Detail služby

080202
vodné kaly obsahujúce keramické materiály
Katalóg odpadov|Ostatné odpady|ODPADY Z VÝROBY, SPRACOVANIA, DISTRIBÚCIE A POUŽÍVANIA INÝCH NÁTEROVÝCH HMÔT VRÁTANE KERAMICKÝCH MAT

Špecifikácie služby